Kerkdiensten

Agenda


Geen bijeenkomsten

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Oliebollenactie 2021


Op 18 december wil de activiteitencommissie een oliebollenactie houden voor het orgelfonds.
Wilt u uw bestelling doorgeven dan kan dat bij Jan van Gorsel tel. nr. 0166-603519.
Op zaterdagochtend 18 december worden ze dan bij u thuisbezorgd.
We zoeken nog vrijwilligers die willen helpen met bakken, inpakken en rondbrengen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jeroen van Gorsel 0166-672837.

Begrotingen Diakonie en Kerk en concept collecterooster 2022


De begrotingen van komend jaar zijn in te zien door op de volgende links te klikken:

Kerkdiensten Zondag 5 december 2021 - Avonddienst alleen via kerktelefoon of YouTube


Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen zal de avonddienst, zonder kerkgangers, alleen via de kerktelefoon en YouTube uitgezonden worden. Een zanggroepje zal de samenzang verzorgen. Volgt u de afkondigingen zondagmorgen en de website begin volgende week voor meer informatie.

In navolging van adviezen die we van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN hebben ontvangen, zijn momenteel de volgende maatregelen van kracht:
 • Wij vragen u dringend om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen
 • Wij vragen u dringend om de anderhalve meter te respecteren, ook voor uw naasten. De banken die gemarkeerd zijn niet gebruiken en bij het aanschuiven in de bank voldoende afstand houden tot degenen die al in de bank aanwezig zijn.
 • Maximaal 90 kerkgangers
 • Een zanggroepje zingt de liederen
 • Aanmelden en registreren is niet noodzakelijk
 • Indien er in het middenschip niet voldoende plaats is kunt u gebruik maken van de galerijen
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Zondagsschoolkinderen komen niet terug in de dienst, kindermoment en kinderlied vinden plaats voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. De hoofdingang onder de toren wordt alleen als ingang gebruikt. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.
Durft u nu het kerkbezoek niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

Liturgie morgendienst - 10:00
 • Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2
 • Gezang 1: 1
 • Psalm 130: 2
 • Gezang 7: 1
 • Schriftlezing: 2 Samuel 6: 12-23
 • Psalm 89: 7
 • Lukas 1: 26-38
 • Gezang 7: 2
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Als je veel van iemand houdt,.. kinderliedboek nummer 5: 1
 • Gezang 1: 3
 • Gezang 132: 4

Liturgie online avonddienst - 18:30
 • Gezang 92: 1 en 4
 • Psalm 98: 4
 • Mattheus 25: 1-13
 • Psalm 130: 3 en 4
 • Gezang 73: 3a/4b
 • Gezang 94
 • Gezang 112: 1 en 4

Corona maatregelen vanaf zondag 5 december


Naar aanleiding van nieuwe voorlopige adviezen vanuit overheid, PKN en Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) zijn vanaf zondag 5 december de volgende maatregelen actief:

Morgendienst:
 • Maximaal 90 kerkgangers
 • Een zanggroepje zingt de liederen
 • Zondagsschoolkinderen komen niet terug in de dienst, kindermoment en kinderlied vinden plaats voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan
Avonddienst:
 • Geen kerkgangers, alleen via YouTube en kerkdienstgemist
 • Een zanggroepje zingt de liederen