Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

I.v.m. coronavirus tot nader bericht geen activiteiten

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Kerkdienst 5 juli 10:00 en 18:30

De liturgie van de avonddienst is hier te vinden:
Liturgie avonddienst 05-07-2020


Zondag 5 juli zijn er weer twee diensten. Het maximum van 30 personen en zelfs 100 kerkgangers is niet meer voorgeschreven. Wel blijven de andere coronamaatregelen van kracht: vraag beantwoorden aan de deur, de kosters wijzen je plaats, de afstand blijft anderhalvemeter enz. Een en ander betekent, dat we dan ca 70 mensen een plek zouden kunnen geven. Als we allemaal goed op tijd komen en de aanwijzingen opvolgen zal het goed komen. We zijn dankbaar, dat we weer met een aantal mensen samen kerk en gemeente mogen zijn. Over het samenzingen beraden we ons volgende week. Wel zal er een klein groepje zangers medewerking verlenen.
Voorganger is ds PL de Jong. Tekst: Lukas 15

Morgenochtend vieren we het heilig Avondmaal. Dat is inmiddels lang geleden. Met deze viering gaat een diep verlangen in vervulling. De opzet is dat voor de viering genodigd zal worden bank voor bank en dat we alleen langs de rechterkant naar voren lopen, daar langs de Tafel gaan, zelf het brood van de schaal nemen en een klein bekertje wijn, even tijd nemen, vervolgens langs de andere kant weer teruglopen. De dank- en lofzegging volgen, als we allemaal weer zitten.

Er is morgenochtend ook weer crèche voor de kleinsten. Ook zal er morgenochtend nog een keer zondagschool zijn volgens het bekende patroon. Thema: thuiskomst van de verloren zoon. Voorlopig worden alle diensten nog online uitgezonden. ( zie liturgie)
Om 18.30 u is er een zangdienst voorbereid door een aantal gemeenteleden olv ouderling H van Heemskerk. De meditatie wordt verzorgd door Christa Krijger.

We hebben begrip als u liever vanaf het scherm thuis nog een poosje de diensten wilt volgen. Tegelijk zijn we dankbaar dat langzamerhand het gemeenteleven weer vorm mag krijgen. Te lang hebben we elkaar gemist.

Liturgie morgendienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Ps 122: 1
Kindermoment
Zingen: Hier in uw heiligdom, Weerklproef 13
Gebed
Kinderen naar zondagschaool
Lezen: Handelingen 8: 26-40
Verkondiging
Zingen: Ps 138: 2
Formulier HA, gebed, geloofsbelijdenis
Zingen: Ps 116: 1
Viering heilig Avondmaal
Zingen: Abba Vader Kinderldb 30
Dankgebed
Zingen: Ps 89: 7
Zegen / Collecten uitgang

De liturgie van de avonddienst is hier te vinden:
Liturgie avonddienst 05-07-2020

Richtlijnen m.b.t. de erediensten vanaf 1 juli 2020

Dankbaar en blij zijn we dat de regels vanaf 1 juli weer versoepeld zijn.
Dit houd voor de komende tijd het volgende in:

 • Het is niet langer noodzakelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst. Er is ongeveer plaats voor 70 personen, rekening houdend met de 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Een koster loopt daarna met u mee en wijst u een zitplaats aan. Zolang de 1,5 meter afstand van elkaar geldt in Nederland, kan men dus niet vrij gaan zitten waar men wil. Men krijgt van de koster een plaats aangewezen na binnenkomst.
 • Het kan helaas niet anders en wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.
 • I.v.m. de geldende veiligheidseisen zijn de psalm- en gezangenbundels achter in de kerk niet beschikbaar. U wordt verzocht om uw eigen bijbel en/of psalm- en gezangenbundel mee te nemen.
 • Tot 1 juli zal er geen gemeentezang plaatsvinden, wel kan een klein zanggroepje voor in kerk zingen. We beraden ons komende tijd over de gemeentezang, rekening houdend met de adviezen vanuit de overheid, RIVM en PKN.
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. De hoofdingang onder de toren wordt alleen als ingang gebruikt. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.

 • Durft u nu het kerkbezoek nog niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

  03-04-2020 - Elkaar helpen 2

  Beste gemeenteleden,

  Veel ouderen in de zorgcentra op ons eiland zitten deze periode veel alleen. Zij worden erg blij van leuke post. Schrijft u hen een bemoedigend kaartje? Deze mag bij fam de mik (Molenstraat 7 in oud vossemeer) of fam Verbruggen (wal 1 in Tholen) door de bus en dan komen ze op hun plek terecht. Een mooie tekening van uw peuter is zeker ook welkom. Of creatieve tieners die iets moois maken / handletteren... (kinderen van de zondagsschool hebben al een eigen actie)

  Alvast bedankt!

  28-03-2020 - Elkaar helpen

  Beste gemeenteleden,
  In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
  Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

  Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

  Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?