Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

Er zijn komende tijd geen activiteiten gepland.

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Start zondagsschool

In de morgendienst van zondag 16 mei begint de zondagsschool weer. De kinderen starten zoals gebruikelijk in de kerk. Na de dienst worden de kinderen door hun ouders opgehaald bij het verenigingsgebouw.
- De kinderen moeten van te voren worden aangemeld via het mailadres aanmelden@hervormd-oud-vossemeer.nl
- De kinderen zitten in de kerk bij hun ouders aan de zijkanten van de banken
- De kinderen gaan naar de zondagsschool door de hoofdingang onder de toren
- De kinderen komen niet terug in de kerk, de ouders halen hen na de dienst op bij het verenigingsgebouw

Doordat de kinderen meegeteld worden met de kerkgangers zijn hierdoor in de morgendienst minder plaatsen beschikbaar, we vragen hiervoor uw begrip.

Beroep ds ds J.C. van Trigt uit Ameide-Tienhoven

Daar er geen bezwaren tegen de gevolgde procedure zijn ingediend, is zaterdagmorgen 8 mei de beroepsbrief met bijlagen aan ds J.C. van Trigt in Ameide overhandigd. Tot en met 29 mei heeft hij de gelegenheid om een beslissing te nemen. Wilt u/jij voor hem en zijn vrouw, en hun gezin bidden?
Maandag 10 mei zullen ds Van Trigt en z’n vrouw een bezoek brengen aan onze gemeente; ontvangst ’s middags om half vier, daarna bespreking met het college van kerkrentmeesters en ’s avonds een gesprek met de kerkenraad en aansluitend in de kerk een ontmoeting met vertegenwoordigers van alle onderdelen van het gemeentewerk. Deze ontmoeting zal ook via kerktelefoon en de livestream zijn te volgen.
Hieronder staan de adresgegevens van ds Van Trigt:

ds J.C. van Trigt
Molenstraat 2A
4233 ES Ameide
email: jcvtrigt@gmail.com

Kerkdiensten 16 mei 2021 - 38 kerkgangers

In navolging van de routekaart die het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft opgesteld, heeft de kerkenraad besloten om het aantal kerkgangers uit te breiden naar 38 kerkgangers (exclusief personeel), dit is 10% van het aantal zitplaatsen. Er zal een zanggroep van maximaal 4 personen de liederen zingen. Er wordt door de gemeente niet gezongen.
U kunt weer gebruik maken van de creche, de kinderen kunnen tijdens de morgendienst weer naar de zondagsschool. De kinderen van de zonddagsschool starten in kerk en gaan tijdens de dienst naar de zondagsschool. De kinderen wel opgeven via het bekende e-mailadres.
Verder gelden de gebruikelijke maatregelen, zoals handen ontsmetten, registratie, 1,5 m afstand, koster wijst uw plaats aan, niet zingen, en bank voor bank de kerk verlaten via de zij-uitgangen, waar de collectezakken staan.

Als u de diensten wilt bijwonen moet u zich vooraf aanmelden, via het emailadres aanmelden@hervormd-oud-vossemeer.nl voor vrijdagavond 7 uur; of telefonisch, uitsluitend op vrijdagavond tussen 8 en 9 uur op het telefoonnummer van de kerk, 0166 672286.

Liturgie morgendienst 10:00
De liturgie van de morgendienst kunt u downloaden door op de volgende link te klikken:
Liturgie morgendienst 16 mei 2021

Liturgie zondagavond 18:30

 • Gezang 73: 1
 • Psalm 82: 1a en 4b
 • Lukas 24:52,53 en Handelingen 1:12-26
 • Psalm 45: 8
 • Gezang 93: 3
 • Gezang 73: 2

Richtlijnen m.b.t. de erediensten vanaf 1 mei 2021

Naar aanleiding van nieuw advies vanuit het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken, is besloten om het aantal kerkgangers in een kerkdienst uit te breiden naar 38.
Dit in achtneming van de volgende maatregelen:

 • Het is weer noodzakelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst, we kunnen 38 personen een plaats geven in de kerk.
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Uw naam staat genoteerd op een aanwezigheidslijst bij binnenkomst in de kerk, de lijsten worden na twee maanden vernietigd
 • Zolang de 1,5 meter afstand van elkaar geldt in Nederland, kan men niet vrij gaan zitten waar men wil. Men krijgt van de koster een plaats aangewezen na binnenkomst.
 • I.v.m. de geldende veiligheidseisen zijn de psalm- en gezangenbundels achter in de kerk niet beschikbaar. U wordt verzocht om uw eigen bijbel en/of psalm- en gezangenbundel mee te nemen.
 • Er zal geen gemeentezang plaatsvinden, wel kan een klein zanggroepje voor in kerk zingen.
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. De hoofdingang onder de toren wordt alleen als ingang gebruikt. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.

 • Durft u nu het kerkbezoek nog niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

  03-04-2020 - Elkaar helpen 2

  Beste gemeenteleden,

  Veel ouderen in de zorgcentra op ons eiland zitten deze periode veel alleen. Zij worden erg blij van leuke post. Schrijft u hen een bemoedigend kaartje? Deze mag bij fam de mik (Molenstraat 7 in oud vossemeer) of fam Verbruggen (wal 1 in Tholen) door de bus en dan komen ze op hun plek terecht. Een mooie tekening van uw peuter is zeker ook welkom. Of creatieve tieners die iets moois maken / handletteren... (kinderen van de zondagsschool hebben al een eigen actie)

  Alvast bedankt!

  28-03-2020 - Elkaar helpen

  Beste gemeenteleden,
  In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
  Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

  Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

  Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?