Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

12 maart

Meisjesclub

16 maart

Jongensclub
Kerkenraadsvergadering

18 maart

Bijbelkring

20 maart

Catechese 16+

23 maart

Catechisaties 12-15 jaar

25 maart

Vrouwenochtend

28-03-2020 - Elkaar helpen

Beste gemeenteleden,

In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

27-03-2020 - Mededeling kerkenraad a.s. zondag 29 maart

as zondag zal er weer een onlinedienst zijn vanuit onze dorpskerk. Daarbij moet niet gedacht worden aan een samenkomst, maar aan het vervaardigen van een onlinedienst met een aantal mensen die we daarbij nodig hebben. Een paar kerkenraadsleden, mensen die van de techniek verstand hebben, een dominee en een organist.

Ook as zondag zal ds P.L. de Jong erin voor te gaan. Voorlopig zal dat standaard zijn. In elk geval tot en met Pasen, mogelijk ook daarna. Alle kans dat we ons tot 1 juni as moeten behelpen. Dat horen we waarschijnlijk volgende week van de minister.
Vorige week hadden we voor het eerst behalve geluid ook beeld. Wouter Goedegebure is hiermee bezig. De reacties waren verschillend. Sommigen hadden moeite met beeld en geluid, anderen hadden niet eens de aansluiting kunnen maken. Maar er waren ook een aantal positieve reacties en goede opmerkingen. Wij doen wat we kunnen. Camera's in de kerk zijn voor ons nieuw. Vele andere gemeenten hebben al een aantal jaren deze voorziening.
Een aantal gezinnen reageerden dankbaar voor de mogelijkheid. Samen had men geluisterd/ gekeken, de liederen mee gezongen. "Je was goed in beeld, toen je de zegen uitsprak", mailde iemand. Dat vond ik mooi.
Mijn advies is: zorg dat je op tijd klaar zit; misschien kun je een kaars klaar zetten die na de mededelingen wordt aangestoken als extra moment van wijding; probeer de lezingen mee te lezen; als de kleine kinderen nog wat spelen, neem ze even erbij bij de zegen..
Laten we zo allemaal ons best doen verbonden te blijven en de gemeente als geloofsgemeenschap op gang te houden.

De medewerkers van de Zondagschool zijn ook bezig voor een programma thuis te zorgen

Collecten: als we drie maanden gene collecte kunnen houden zou dat wel heel jammer zijn. Leg bij de collecte je gebruikelijke bijdrage apart. Nog beter is meteen overmaken: NL16RABO0362603421 met je mobiel.

Net als vorige week wordt er landelijk een dienst uitgezonden uit het Dienstencentrum om 9.20u op NPO2. Ook is er een dienst vanuit onze classis Delta. Dit keer vanuit de Openhof kerk in Oud-Beijerland. 10.00u www.gelovenindedelta.nl `s Avonds is er vanuit onze kerk geen dienst of meditatie. Nog niet, we denken er wel over na.

Ook as woensdag luidden we om 19.00u de klok. Ik ben er ook.

Hulpgroep: Lianne Konijn startte een hulpgroep. Als het goed is kun je op deze website er meer over lezen

Reactie stel ik erg op prijs via mail of app. Maar de post wordt ook nog steeds bezorgd: Martin Luther King straat10, 4448AZ

Namens de kerkenraad
ds de Jong 06 10726582 / adres MLK 10

24-03-2020 - Sterren. Praatje van de dominee (3)

Lieve mensen, gisteren kwamen er weer nieuwe maatregelen van de kant van onze regering. Men lijkt geschrokken van het mooie weer en de manier waarop vele mensen naar buiten gingen en geen afstand hielden. Het beste zou zijn als iedereen gewoon binnen bleef. Maar tot 1 juni? En moet je toch niet regelmatig even naar buiten, wil je overleven? Nu zal iedereen inmiddels begrepen hebben, hoe ernstig de crisis is en aangesproken zijn op zijn of haar verantwoordelijkheid. Ook de jonge mensen. Laten we allemaal ons daar zo goed mogelijk aan houden en elkaar op aanspreken. Gelukkig mogen we nog naar buiten en zijn er nog winkels open.
Ik kan nog niet helemaal overzien wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de viering van de zondag. Is er nog ruimte voor een viering zoals afgelopen zondagmorgen?
Dankzij de inzet van Wouter Goedegebure was er een verbinding met de huizen, geluid en bij velen ook redelijk beeld. Ik hoop dat we dat as zondag kunnen voortzetten zo. Vrijwel alle gastdominees zijn afgezegd of zegden zelf af. We zijn nu met z’n allen in quarantaine en zullen het met elkaar moeten doen.
Zelf probeer ik via de telefoon of een mailtje met mensen contact te houden. Bel gerust ook zelf naar mij (06 10726582) Onze kinderen zijn voor ons gevoel ver weg. Via skype zie ik elke dag er nog wel een paar. Zo zal het met de meesten van ons gaan op het moment. Hopelijk wordt niemand vergeten.
Gisteravond laat liep ik nog even buiten. Heb je al gezien dat er heel veel sterren aan de hemel staan op het moment? Ik denk niet dat Abraham in Gen. 16 er meer heeft gezien. Maar het is maar hoe je kijkt. Zoveel sterren je ziet, zoveel beloften van God zijn er, is de gedachte. Dus vergeet niet omhoog te kijken. Van Oscar Wilde vind je in Londen vlak bij Covent Garden een standbeeld, liggend op zijn rug, midden op het trottoir. Met de tekst: `We liggen allemaal in de goot, maar sommigen van ons kijken omhoog naar de sterren.’
Groet, ds en mw de Jong

Woensdag 25 maart wordt opnieuw de klok geluid om 19.00u. Ik ben in de kerk tegen kwart voor zeven. Welkom als je even in de kerk wilt zijn. Natuurlijk afstand houden

20-03-2020 - Mededeling kerkenraad as zondag 22 maart

A.s. zondag zal er een dienst uitgezonden worden vanuit onze dorpskerk. Voorganger ds de Jong. We denken na of het mogelijk is met beeld en geluid. Eventueel alleen geluid zoals vorige week. Slechts enkele leden van de kerkenraad zullen erbij zijn. Mogelijk nog een enkeling, dat mag, wel altijd op eigen risico en goed uit elkaar gaan zitten. Hebt u klachten, svp thuisblijven. Let goed op u zelf. De meeste gemeenteleden kunnen de dienst thuis meekrijgen.

Net als vorige week wordt er landelijk een dienst uitgezonden uit het Dienstencentrum om 9.20u op NPO2. Ook is er een dienst uit Biezelinge waar oa onze classispredikant ds A vd Maas in voorgaat.
`s Avonds is er vanuit onze kerk geen dienst of meditatie.

Blijf svp elk dag even onze website raadplegen en geef het door.

Afgelopen woensdag was er de nationale dag van gebed. Om 19.00u luidden overal in ons land de klokken van de kerktorens, ook bij ons.
Is er behoefte aan, dat op weekdagen op bepaalde uren de kerk een uurtje open is om even binnen te gaan en stil te zijn? Vrijwilligers?
Graag via de mail reageren

Namens de kerkenraad
ds de Jong 06 10726582 / adres MLK 10

17-03-2020 - PL Domineespraatje (2)

Beste mensen!
Morgen wordt er in ons land een Nationale Gebedsdag gehouden, georganiseerd oa door de EO en de CU en nog een paar organisaties. Zie informatie op internet. Afgelopen zondagavond zei ik spontaan: laten we mee doen as woensdag vanuit de kerk. Maar na enig overleg lijkt het ons beter het NIET vanuit de kerk te doen. Dit in het kader van zo weinig mogelijk punten van lijfelijke ontmoeting organiseren. Dat betekent dat we het aan u zelf overlaten op welke manier u morgen wil meebidden met velen in ons land.

Gisteravond hebt u waarschijnlijk allemaal geluisterd naar de toespraak van onze premier Rutte. Die was duidelijk en ernstig, ook deed hij weer een beroep op ons allen. En zo op ons aller verantwoordelijkheid en creativiteit. De kinderen zitten intussen thuis, maar ik merk dat de onderwijskrachten heel veel inzetten om de scholieren toch aan de gang te houden. Met een variant op Jezus’opmerking over de laatste verdrukking ( Markus 13: 18): `Bidt dat het niet in de winter valt’, kun je nu zeggen: Dank dat deze ramp in een digitaal tijdperk gebeurt. We kunnen nog met elkaar contacten op allerlei manier.
Mijn vrouw en ik zullen de meeste tijd in Oud Vossemeer zijn. Bel gerust even, als je ergens mee zit of iets wil vragen. Tel 06 10726582. Bezoekwerk wat niet persé nodig is, wordt in vrijwel alle gemeenten uitgesteld, ook door ons. Maar we zijn er wel.

Voor as zondag: raadpleeg regelmatig onze website!

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Nam, toen ik riep, met toegenegen oren
Mijn woorden aan, Hij zal mij blijven horen
En levenslang ben ik niet eenzaam meer ( Ps 116: 1 nb)
Link naar livestream: Youtube livestream