Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

I.v.m. coronavirus tot nader bericht geen activiteiten

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Liturgie Pinksterdiensten

Beste gemeenteleden,
De liturgie van de Pinkstermorgendienst is hier te vinden:
Liturgie Pinkstermorgendienst 31-06-2020


De liturgie van de Pinkstermaandagdienst is hier te vinden:
Liturgie Pinkstermaandag 01-06-2020

Aanmelden kerkdienst 2e pinksterdag

Beste gemeenteleden,
Na bijna 3 maanden van enkel digitale kerkdiensten gaat de deur van uw kerk letterlijk een stukje open. Vanaf 2e pinksterdag 1 juni willen we weer een morgen- en avonddienst houden met maximaal 30 personen (kerkenraadsleden, dominee, koster en organist inbegrepen). Wij zijn ontzettend blij en bovenal dankbaar, dat langzaam maar zeker de komende maanden het gemeenteleven weer kan opstarten. Weliswaar met beperkingen maar toch...

Om de kerkdiensten te mogen opstarten moeten we voldoen aan de overheidsvoorschriften die gelden ter beperking van de verdere verspreiding het coronavirus.

Dit houd het volgende in:

 • Indien u een kerkdienst wil bijwonen, moet u elke week een email sturen om u in te schrijven voor de komende ochtend- en/of avonddienst.
  Wij zijn vanuit de overheidsmaatregelen verplicht een inschrijvingsregister bij te houden.
 • U kunt zich via het emailadres aanmelden@hervormd-oud-vossemeer.nl aanmelden. Vermeld u in uw mail of u 's morgens en/of 's avonds komt en met hoeveel personen.
 • U krijgt vrijdagavond na 20.00 uur van ons een bevestigingsemail.
 • Degene die niet in staat zijn om te mailen of te laten mailen kunnen zich alleen telefonisch aanmelden op vrijdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur op het telefoonnummer van de kerk ( 0166-672286.) Alleen op deze tijd zijn er mensen in de kerk aanwezig om uw telefoontje te beantwoorden.
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Een koster loopt daarna met u mee en wijst u een zitplaats aan. Zolang de 1,5 meter afstand van elkaar geldt in Nederland, kan men dus niet vrij gaan zitten waar men wil. Men krijgt van de koster een plaats aangewezen na binnenkomst. Het kan helaas niet anders en wij vragen dan ook uw begrip en medewerking hiervoor.
 • I.v.m. de geldende veiligheidseisen zijn de psalm- en gezangenbundels achter in de kerk niet beschikbaar. U wordt verzocht om uw eigen bijbel en/of psalm- en gezangenbundel mee te nemen.
 • Tot 1 juli is er geen crèche en geen zondagsschool tijdens de dienst. U mag natuurlijk wel uw kinderen meenemen naar de diensten. Zij tellen wel mee voor de maximaal 30 personen, maar zijn meer dan van harte welkom. Wij verzoeken daarom ouderen - indien mogelijk - vooral in te schrijven voor de avonddiensten. Na 1 juli willen we de zondagschool tijdens de ochtenddienst weer opstarten.
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.
Na 1 juli mogen we, zo het er nu naar uitziet, met maximaal 100 gemeenteleden de diensten houden. Durft u nu het kerkbezoek nog niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

Pioenrozen

TE KOOP

Zaterdag 30 mei mogen wij namens het thuisfrontteam mooie grote pioenrozen verkopen van kweker Abrahamse uit Poortvliet.
De opbrengst gaat naar Vijfaanboord van Mercy Ships.

Per bos van 5 grote
1 bos € 4,00
2 bossen € 7,50

Graag je bestelling vooraf doorgeven via jensjantine@zeelandnet.nl of 0629190725.
Ophalen kan op zaterdagmorgen 30 mei van 10 tot 12 uur vanaf onze oprit, Burg. Wagthoplein 4.

(Wil je ze later afhalen, laat het me dan even weten.)

Hopelijk help je mee deze actie tot een groot succes te maken voor zowel Mercy Ships als de kweker.
Dank jullie wel alvast!

GZB-pinkstercollecte: Juist nu!

Na Jezus' hemelvaart zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren. Angstig voor de buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling Christus' belofte van de Heilige Geest.

Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in Jeruzalem, de gemeente groeit.

De corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden.

Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Mede daardoor komen veel gedetineerden tot geloof. In de nu afgesloten gevangenissen verspreiden zij het Evangelie en leiden zelfs kerkdiensten!

Rwanda kent sinds eind maart een lockdown. In het gebied waar de familie Mager werkt, groeit de kerk snel. Tegelijk is er diepe armoede. De kerk mag voedsel en zeep, verzameld door arme gemeenteleden, naar de allerarmsten in afgelegen dorpen brengen. 'God opent ramen als deuren gesloten zijn', vertelt GZB-zendingswerker Caroline Mager.

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!

Zo steunt u het GZB-werk:
- Gebruik de collectemethode van uw gemeente
- Geef via www.gzb.nl/pinkstercollecte
- Doneer via de collectefolder
- Blijf bidden voor het zendingswerk.

03-04-2020 - Elkaar helpen 2

Beste gemeenteleden,

Veel ouderen in de zorgcentra op ons eiland zitten deze periode veel alleen. Zij worden erg blij van leuke post. Schrijft u hen een bemoedigend kaartje? Deze mag bij fam de mik (Molenstraat 7 in oud vossemeer) of fam Verbruggen (wal 1 in Tholen) door de bus en dan komen ze op hun plek terecht. Een mooie tekening van uw peuter is zeker ook welkom. Of creatieve tieners die iets moois maken / handletteren... (kinderen van de zondagsschool hebben al een eigen actie)

Alvast bedankt!

28-03-2020 - Elkaar helpen

Beste gemeenteleden,
In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?