Kerkdiensten

Agenda


Geen bijeenkomsten

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Kerkdiensten Zondag 23 januari 2022


Op basis van de adviezen van het CIO en de PKN heeft de kerkenraad besloten om met ingang van a.s. zondag 23 januari weer “gewone” diensten te houden met totaal ca 60 kerkgangers. Ook is er weer zondagsschool en crèche. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

In navolging van adviezen die we van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN hebben ontvangen, zijn de volgende maatregelen van kracht:
 • Wij vragen u dringend om bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen
 • Wij vragen u dringend om de anderhalve meter te respecteren. De banken die gemarkeerd zijn niet gebruiken en bij het aanschuiven in de bank voldoende afstand houden tot degenen die al in de bank aanwezig zijn.
 • Vooraf aanmelden is niet nodig, wel wordt u gevraagd zich te registreren bij binnenkomst
 • U wordt verzocht om ingetogen mee te zingen
 • Indien er in het middenschip niet voldoende plaats is kunt u gebruik maken van de galerijen
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. De hoofdingang onder de toren wordt alleen als ingang gebruikt. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.

Durft u nu het kerkbezoek niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

Liturgie morgendienst - 10:00
Download de liturgie van de morgendienst door op onderstaande link te klikken:
Liturgie morgendienst

Liturgie online avonddienst - 18:30
 • Gezang 148: 1 en 4
 • Psalm 78: 2
 • Genesis 27: 30 - 45
 • Efeze 6: 1 - 4
 • Gezang 264: 1 en 3
 • Psalm 27: 6
 • Gezang E: 1 en 3
 • Psalm 115: 7

Uitslag stemming

Vandaag zijn er 66 gemeenteleden (belijdend lid) naar de kerk gekomen om te stemmen over het beroepen van ds J.H van Wijk.
De uitslag is: 60 voor beroepen, 5 tegen en 1 blanco, dus een ruime meerderheid voor het beroepen van ds Van Wijk; dat stemt ons dankbaar en blij.
Inmiddels is ds Van Wijk ingelicht.
A.s. zondag 23 januari wordt de uitslag afgekondigd, en komt in de kerkbode van 27 januari te staan. Met als toelichting dat we ds Van Wijk gaan beroepen nadat de bezwaartermijn voorbij is. Eventuele bezwaren tegen de procedure kunnen t/m vrijdag 28 januari ingediend worden.
Zijn er geen (gegronde) bezwaren ingebracht dan is in principe met ds Van Wijk afgesproken dat we zaterdagmiddag 29 januari de beroepsbrief met bijlagen bij hem brengen.
Met ingang van die dag heeft hij 3 weken om een beslissing te nemen, zodat we uiterlijk 18 februari zijn antwoord hopen te ontvangen.

de kerkenraad

Bloemenlijst


De bloemenlijst is weer gevuld, allen hartelijk dank voor het aanmelden.

Een jas voor de regen en een deken voor de kou!


Voor vluchtelingen in Griekenland, Bosnië, Servië en andere plekken aan de EU grenzen is de winter aangebroken. Omdat er diverse noodoproepen bij stichting Christian Refugee Relief (CRR) binnenkomen om winterjassen, slaapzakken en dekens beschikbaar te stellen is er een inzamelingsactie gestart en hebben wij jou nodig!

Ik, Heleen Luters, ben voor stichting CRR inzamelpunt van deze winterinzamelactie. *Van 17 tot en met 21 januari* zamelen we het volgende in:
- winterjassen voor mannen (goede, stevige, warme, schone en nette jassen. Het liefst maat S/M, vrouwen en kinderjassen zijn natuurlijk ook welkom)
- Slaapzakken (Dikke, stevige, warme dekens. Geen dekbedden of dunne fleece dekens)

Kom jouw winterjas, slaapzak of deken bij mij thuis, Molenstraat 94 Oud-Vossemeer, inleveren en dan zorg ik er voor dat het bij CRR terecht komt!

Meer informatie over deze inzamelingsactie: https://www.christianrefugeerelief.com/inzamelingsactie

Eventueel direct doneren kan ook:
https://tikkie.me/pay/CHRISTIANRE/edeTBJdabY2zR8TsGYMFpi

Week van Gebed Tholen 2022


Download hier de brief van het comite - Week van Gebed - Tholen:
Brief Week van Gebed