Kerkdiensten

Agenda


Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Aanmelden gemeentedag


Aanmelden kan tot 1 september op de lijst achter in de kerk of bij familie Luters, per email fam.luthers@gmail.com, of telnr. 06 44099394.

Talentenveiling 2022Tijdens de gemeentedag hopen we weer een talentenveiling te houden waar er geboden kan worden op de talenten van gemeenteleden.
Achterin de kerk hangt een formulier waar u of jij je talent kan aanbieden. Denk hierbij aan het bakken van een taart, schoonmaken van een auto, oppasbeurt, een etentje o.i.d. Op dit formulier kan alvast geboden en overboden worden. Het formulier wijst zich vanzelf.
Op de gemeentedag zullen we deze talenten tijdens een echte veiling nogmaals aanbieden in de hoop dat de biedingen daar ter plaatse nog zullen oplopen. Ook kunnen er die dag nog talenten aangeboden worden die we dan gelijk in de veiling mee zullen nemen.
We hopen op deze manier een mooi bedrag voor de kerk op te halen en ons als gemeenteleden samen te verbinden.
Voor vragen kunt u terecht bij Jantine Pollie (06 29190725) of Antonelli Schot (06 13831582)

Kerkdiensten 7 augustusLiturgie morgendienst - 10:00
 • Proefbundel Weerklank 10: 1 en 2
 • Psalm 123: 1
 • Psalm 119: 19 en 24
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3: 1 - 7
 • Psalm 133: 1 en 3
 • Weerklank 274: 1, 2, 3, 4 en 5
 • Kindermoment en kinderlied nr 25, OTH 466 Zoals klei in de hand van de pottenbakker.
 • Gezang 148: 1 en 6

Liturgie avonddienst - 18:30
 • Gezang 227: 1 en 6
 • Psalm 111: 1, 2 en 3
 • Psalm 119: 86, 87 en 88
 • Gezang 228: 1, 2, 5 en 6
 • Gezang 166: 1
 • Gezang 281