Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

Er zijn komende tijd geen activiteiten gepland.

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Verkiezingsbrief

In de vergadering van 31 maart j.l. heeft de kerkenraad het besluit genomen om voor alle vacatures gezamenlijk, de eerder vanwege corona uitgestelde verkiezingsprocedure opnieuw te starten.
U wordt uitgenodigd om tot uiterlijk 18 april per ambt schriftelijk en ondertekend, namen van belijdende leden in te dienen bij de scriba of in de bus die met ingang van zondag 11 april achterin de kerk zal staan. U kunt hiervoor de strook gebruiken uit de onderstaande bijlage of een eigen opgave (meer namen mag altijd).

De verkiezingsbrief met alle informatie is hier te downloaden

Kerkdiensten 11-04-2021 10:00 en 18:30 - 30 kerkgangers

De morgendienst is vol (30 kerkgangers), u kunt zich nog wel per mail opgeven voor de avonddienst op het emailadres aanmelden@hervormd-oud-vossemeer.nl

In de kerkenraadsvergadering van dinsdagavond 9 maart is, in vervolg op de aangepaste advisering van het moderamen van de synode en van de classispredikant, besloten om weer kerkdiensten met 30 kerkgangers (exclusief personeel) te houden. En dat een zanggroep van maximaal 4 personen de liederen zal zingen. Dus er wordt door de gemeente niet gezongen.
Voorlopig is er nog geen creche of zondagsschool. Kinderen mogen natuurlijk wel mee naar de kerk komen.
Verder gelden de gebruikelijke maatregelen, zoals handen ontsmetten, registratie, 1,5 m afstand, koster wijst plaats aan, niet zingen, en bank voor bank de kerk verlaten via de zij-uitgangen, waar de collectezakken staan.

Als u de diensten wilt bijwonen moet u zich vooraf aanmelden, via het emailadres aanmelden@hervormd-oud-vossemeer.nl voor vrijdagavond 7 uur; of telefonisch, uitsluitend op vrijdagavond tussen 8 en 9 uur op het telefoonnummer van de kerk, 0166 672286.

Liturgie Zondagmorgen 10:00

 • Proefbundel Weerklank nr 19:1: Christus, machtig zegevierend... (Weerklank 422:1)
 • Psalm 43: 3 en 5
 • Psalm 119: 9 en 88
 • kinderlied: Weet je wel dat Jezus leeft, Kinderliedboek nr 7:2 (OTH 437:2)
 • Johannes 11:7-16; Johannes 14:1-6 en Johannes 20:24-29
 • Psalm 56: 5
 • Gezang 73:1, 3 en 5

Liturgie Zondagavond 18:30
 • Psalm 16: 3
 • Gezang 266: 1
 • Johannes 20: 30 -21: 14
 • Psalm 56: 6
 • Gezang 178: 5
 • Psalm 62: 1 en 4
 • Gezang 73: 1

Paasliederen Polyhymnia

Polyhymnia heeft onderstaande Paasliederen opgenomen zodat we ook deze Paasdagen kunnen genieten van hun muziek.

Richtlijnen m.b.t. de erediensten vanaf 9 maart 2021

In de kerkenraadsvergadering van dinsdagavond 9 maart is, besloten om weer kerkdiensten met 30 kerkgangers te houden Dit houd voor de komende tijd het volgende in:

 • Het is weer noodzakelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst, we kunnen 30 personen een plaats geven in de kerk.
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Uw naam wordt genoteerd op een aanwezigheidslijst bij binnenkomst in de kerk, de lijsten worden na twee maanden vernietigd
 • Zolang de 1,5 meter afstand van elkaar geldt in Nederland, kan men niet vrij gaan zitten waar men wil. Men krijgt van de koster een plaats aangewezen na binnenkomst.
 • I.v.m. de geldende veiligheidseisen zijn de psalm- en gezangenbundels achter in de kerk niet beschikbaar. U wordt verzocht om uw eigen bijbel en/of psalm- en gezangenbundel mee te nemen.
 • Er zal geen gemeentezang plaatsvinden, wel kan een klein zanggroepje voor in kerk zingen.
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. De hoofdingang onder de toren wordt alleen als ingang gebruikt. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.

 • Durft u nu het kerkbezoek nog niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

  03-04-2020 - Elkaar helpen 2

  Beste gemeenteleden,

  Veel ouderen in de zorgcentra op ons eiland zitten deze periode veel alleen. Zij worden erg blij van leuke post. Schrijft u hen een bemoedigend kaartje? Deze mag bij fam de mik (Molenstraat 7 in oud vossemeer) of fam Verbruggen (wal 1 in Tholen) door de bus en dan komen ze op hun plek terecht. Een mooie tekening van uw peuter is zeker ook welkom. Of creatieve tieners die iets moois maken / handletteren... (kinderen van de zondagsschool hebben al een eigen actie)

  Alvast bedankt!

  28-03-2020 - Elkaar helpen

  Beste gemeenteleden,
  In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
  Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

  Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

  Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?