Kerkdiensten

Agenda


27 september 2022

 • Gemeenteavond
 • 20:00 in het verenigingsgebouw
 • Catechese
 • 18:00-19:30 in het verenigingsgebouw

  29 september 2022

 • Meisjesclub

 • 2 oktober 2022

 • koffiedrinken na morgendienst

 • 3 oktober 2022

 • jongensclub

 • 4 oktober 2022

 • Catechese
 • 19:00-20:00 in het verenigingsgebouw
 • Gebedskring

 • 7 oktober 2022

 • Tienerclub
 • Collecten

  Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

  • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
  • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

  Hartelijk dank voor uw gift!

  Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

  Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

  De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

  God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
  God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
  God de Heilige Geest, de Trooster.

  In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

  De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

  De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

  Kerkdiensten 25 september


  Liturgie morgendienst 10:00
  • Proefbundel Weerklank 22: 1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
  • Psalm 42: 1 en 3
  • Gezang 162: 1, 2 en 4
  • Psalm 78: 1 en 2
  • Richters 15: 9-20
  • Psalm 106: 1, 3 en 26
  • Gezang 135: 1, 2 en 3
  • Kinderliedboek nr 17 Is je deur nog op slot
  • Psalm 145: 2 en 3

  Liturgie avonddienst - 18:30
  • Psalm 139:1 en 7
  • Psalm 95:2 en 3
  • 2 Samuel 15:1-11
  • Psalm 92:4 en 5
  • Romeinen 14:1-12
  • Gezang 103
  • Psalm 119:83 en 87
  • Psalm 146:3 en 4
  • Gezang 123:1,3 en 4

  Boekenmarkt


  U kunt nog boeken inleveren bij ouderling Pollie, Molenstraat 24 Oud-Vossemeer voor de boekenmarkt op zaterdag 24 september in het Verenigingsgebouw van 10 tot 14 uur.

  Sponsorbrief Godanaw


  De sponsorbrief van de stichting Godanaw-Holland is te downloaden door op de volgende link te klikken
  Sponsorbrief Godanaw-Holland