Hervormde gemeente Oud-Vossemeer

Kerkdiensten

Agenda

17 december

9:00 Kerk schoonmaken Kerk

19 december

9:00 Kerstontbijt Ver.gebouw

20 december

19:00 Kerstfeest SmdB De Ark Kerk

24 december

21:00 Kerstnacht zangdienst Kerk

26 december

10:00 Kerstfeest zondagschool Kerk

6 januari

12:00 Koffiedringen na morgendienst Ver.gebouw

Nieuwsberichten

Gezamelijke avonddienst dankdag terugluisteren
De avonddienst van afgelopen dankdag is te downloaden door op de volgende link te klikken:
https://soundcloud.com/user-132477972/181121-ds-westereng

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt:
Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)