Kerkdiensten

Agenda


8 juni 2022

Kerkenraadsvergadering

12 juni 2022

Windesheim: afscheidsdienst ds Van Wijk

14 juni 2022

Oefenavond kosters en BHV-ers

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Bezinning viering Heilig Avondmaal


Donderdagavond 30 juni is er om acht uur in de kerk onder leiding van ds J.H. van Wijk een korte bezinning op de viering van het Heilig Avondmaal. Iedereen is hartelijk welkom.

Kerkdiensten 26 juni 2022Liturgie morgendienst - 10:00
 • Weerklank 11: 1, 2, 3 en 4 De koninkrijken dezer aard
 • Gezang 69: 1, 2 Komt, Christ'nen, laat ons Jezus loven
 • Wet
 • Psalm 119:10
 • Schriftlezing: 1 Petrus 1:1-2 HSV
 • Psalm 69: 4, 14 + onder het naspel gaan de kinderen naar de zondagsschool
 • Verkondiging
 • Psalm 146: 3, 7
 • Lezen eerste gedeelte hertaalde Formulier om het Heilig Avondmaal te houden
 • Gezang 249: 1 Heiland, laat ons waardig komen
 • Dankgebed en voorbede
 • Orgelspel: kinderen komen terug van de zondagsschool en gaan in voorste bank zitten
 • Kindermoment
 • Kinderlied: Kinderliedboek nr. 13, als je geen liefde hebt voor elkaar
 • Gezang 244:3,4 Nooit kan ’t geloof teveel verwachten

Liturgie avonddienst - 18:30
 • Psalm 119: 85 en 86
 • Psalm 119: 87 en 88
 • Jesaja 60
 • Gezang 104: 1, 2 en 5
 • Psalm 122
 • Gezang 82: 4
 • Psalm 67: 1 en 2