Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

I.v.m. de omstandigheden zijn er komende tijd geen activiteiten

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Online kerkdiensten 17 januari 2021
Door de huidige ontwikkelingen hebben we, in navolging van adviezen vanuit PKN en overheid, besloten om de kerkdiensten de komende tijd alleen via kerktelefoon en YouTube aan te bieden.
In de kerkdiensten zullen alleen personen noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst aanwezig zijn.
We betreuren het dat we u deze kerstdiensten geen plaats kunnen geven in de kerk, wij rekenen op uw begrip hiervoor.

In navolging van dringende adviezen vanuit het moderamen van de generale synode heeft de kerkenraad besloten om niet meer te zingen tijdens de dienst, ook niet door het zangkoortje. De voorganger zal de tekst van het vers of couplet voorlezen, de organist zal daarna de melodie spelen.

Liturgie zondagmorgen 10:00

 • Psalm 92:1
 • Psalm 36: 3a en 2b
 • Kinderlied: Laat de kindren tot Mij komen, Kinderliedboek nr 12 (OpToonhoogte 468)
 • Johannes 2: 1-13
 • Gezang 229: 1
 • Psalm 145: 1
Liturgie zondagavond 18:30
 • Psalm 42: 1 en 3
 • Gezang 87: 1
 • Matteus 3: 1-6 en 13-17
 • Psalm 51: 6
 • Gezang 88
 • Gezang 172: 1 en 4

03-04-2020 - Elkaar helpen 2

Beste gemeenteleden,

Veel ouderen in de zorgcentra op ons eiland zitten deze periode veel alleen. Zij worden erg blij van leuke post. Schrijft u hen een bemoedigend kaartje? Deze mag bij fam de mik (Molenstraat 7 in oud vossemeer) of fam Verbruggen (wal 1 in Tholen) door de bus en dan komen ze op hun plek terecht. Een mooie tekening van uw peuter is zeker ook welkom. Of creatieve tieners die iets moois maken / handletteren... (kinderen van de zondagsschool hebben al een eigen actie)

Alvast bedankt!

28-03-2020 - Elkaar helpen

Beste gemeenteleden,
In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?