Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

12 oktober

Jongensclub
Vergadering beroepingscommissie
Vergadering kerkenraad

13 oktober

Catechese 12-14 jaar

19 oktober

Catechese 14-16 jaar

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Kerkdiensten 22 november 10.00u en 18:30 uur

Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen dient u zich, in navolging van adviezen vanuit de PKN en overheid, de komende tijd weer aan te melden voor de kerkdiensten. Er mogen 30 gemeenteleden per kerkdienst aanwezig zijn.
Ook de gemeentezang is de komende tijd niet mogelijk, een klein zanggroepje zal de liederen zingen
We betreuren het dat we de komende zondagse diensten niet iedereen een plaats kunnen geven maar gezien de recente ontwikkelingen was geen andere keuze mogelijk. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.


U kunt zich aanmelden op het e-mailadres aanmelden@hervormd-oud-vossemeer.nl, wilt u in de mail aangeven wie er met u mee komt? U kunt zich ook telefonisch aanmelden op vrijdagavond tussen 20:00 en 21:00 op het telefoonnummer van de kerk: 0166-672286. Op vrijdagavond na 19:00 worden de lijsten opgesteld, u zult daarna een reactie ontvangen.
Beide diensten zijn ook thuis te volgen via de livestream of kerkdienstgemist.

Carole Priem zorgt voor de kindercreche. Graag even met haar contacten als je kinderen voor de creche denkt mee te nemen. Zij wil graag weten hoeveel kinderen er komen. Haar tel: 0166-677763
Gezien de omstandigheden is er deze zondag geen zondagschool.

Liturgie morgendienst:
Liturgie morgendienst 22-11-2020

Liturgie avonddienst:
Psalm 98:1
Psalm 93:1 en 4
Johannes 5: 24-29 en 1 Thessalonicenzen 4: 9-18
Psalm 73:12
Gezang 132:3
Gezang 165:1 en 2

-->

Kerkdiensten Dankdag 18-11-2020 10:00 en 18:30
Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen dient u zich, in navolging van adviezen vanuit de PKN en overheid, de komende tijd weer aan te melden voor de kerkdiensten. Er mogen 30 gemeenteleden per kerkdienst aanwezig zijn.
Ook de gemeentezang is de komende tijd niet mogelijk, een klein zanggroepje zal de liederen zingen
We betreuren het dat we de komende zondagse diensten niet iedereen een plaats kunnen geven maar gezien de recente ontwikkelingen was geen andere keuze mogelijk. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.


U kunt zich aanmelden op het e-mailadres aanmelden@hervormd-oud-vossemeer.nl, wilt u in de mail aangeven wie er met u mee komt? U kunt zich ook telefonisch aanmelden op dinsdagavond a.s. tussen 20:00 en 21:00 op het telefoonnummer van de kerk: 0166-672286. Na 19:00 worden de lijsten opgesteld, u zult daarna een reactie ontvangen.
Beide diensten zijn ook thuis te volgen via de livestream of kerkdienstgemist.

Liturgie morgendienst:
Proefbundel weerklank 23: 1 Heer wijs mij Uw weg
Psalm 77: 7
Psalm 146: 3
Genesis 28: 10-22, Genesis 35: 1-10 Kinderlied: Dank u voor deze nieuwe morgen, kinderliedboek 31: 1, 4 en 5
Gezang 300: 1
Gezang 135: 1 en 2

Liturgie avonddienst:
Gezang 280: 1 en 3
Psalm 147: 1
Schriftlezing: Psalm 145
Psalm 145: 5
Gezang 135: 1

Collecten

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen maar wilt u toch een gift overmaken? U kunt uw gift dan overmaken naar de volgende rekeningnummers onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583
Hartelijk dank voor uw gift!

Richtlijnen m.b.t. de erediensten vanaf 5 oktober 2020

Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen zijn de voorschriften weer aangescherpt. Dit houd voor de komende tijd het volgende in:

 • Het is weer noodzakelijk om u aan te melden voor het bijwonen van een kerkdienst, we kunnen 30 personen een plaats geven in de kerk.
 • Er wordt extra geventileerd in de kerk, het kan in kerk daarom kouder zijn als u gewend bent.
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Een koster loopt daarna met u mee en wijst u een zitplaats aan. Zolang de 1,5 meter afstand van elkaar geldt in Nederland, kan men dus niet vrij gaan zitten waar men wil. Men krijgt van de koster een plaats aangewezen na binnenkomst.
 • Het kan helaas niet anders en wij vragen uw begrip en medewerking hiervoor.
 • I.v.m. de geldende veiligheidseisen zijn de psalm- en gezangenbundels achter in de kerk niet beschikbaar. U wordt verzocht om uw eigen bijbel en/of psalm- en gezangenbundel mee te nemen.
 • Er zal geen gemeentezang plaatsvinden, wel kan een klein zanggroepje voor in kerk zingen. We beraden ons komende tijd over de gemeentezang, rekening houdend met de adviezen vanuit de overheid, RIVM en PKN.
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. De hoofdingang onder de toren wordt alleen als ingang gebruikt. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.

 • Durft u nu het kerkbezoek nog niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

  03-04-2020 - Elkaar helpen 2

  Beste gemeenteleden,

  Veel ouderen in de zorgcentra op ons eiland zitten deze periode veel alleen. Zij worden erg blij van leuke post. Schrijft u hen een bemoedigend kaartje? Deze mag bij fam de mik (Molenstraat 7 in oud vossemeer) of fam Verbruggen (wal 1 in Tholen) door de bus en dan komen ze op hun plek terecht. Een mooie tekening van uw peuter is zeker ook welkom. Of creatieve tieners die iets moois maken / handletteren... (kinderen van de zondagsschool hebben al een eigen actie)

  Alvast bedankt!

  28-03-2020 - Elkaar helpen

  Beste gemeenteleden,
  In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
  Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

  Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

  Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?