Hervormde gemeente Oud-Vossemeer

Kerkdiensten

Agenda

17 juni

Vergadering beroepingscommissie

24 juni

Kerk schoonmaken

Nieuwsberichten

Jaarrekeningen 2018 diaconie en kerkrentmeesters
De door de kerkenraad voorlopig vastgestelde en door de controlecommissie goedgekeurde jaarrekeningen 2018 van kerkrentmeesters en diaconie liggen van 20 t/m 24 mei a.s. ter inzage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@hervormd-oud-vossemeer.nl.
Daarnaast zijn de beknopte jaarrekeningen te vinden in de ANBI gegevens op deze website. Klik hier om deze rechtstreeks te openen.

Concert Greatly Blessed
Zaterdagavond 1 juni zal de gospelformatie Greatly Blessed van half acht tot ongeveer kwart over tien een optreden verzorgen in onze kerk. Hun repertoire bestaat uit eigentijdse gospelliederen, waarvan een vertaling wordt uitgereikt bij de ingang. Toegang is gratis en kaarten kunt u reserveren via www.truetickets.nl. Er is wel een collecte voor de onkosten.

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt:
Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)