Hervormde gemeente Oud-Vossemeer v4

Kerkdiensten

Agenda

Er zijn komende tijd geen activiteiten gepland.

Collecten

Uw gift kunt u overmaken onder vermelding van "collecte":

 • Kerk: NL16 RABO 036 26 03 421
 • Diaconie: NL94 RABO 016 18 19 583

Hartelijk dank voor uw gift!

Kerkgebouw Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer

Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer. Op deze site vindt u meer informatie over deze gemeente en over het  christelijk geloof. Iedere zondag komen wij tweemaal samen in de Johannes de Doper kerk. Als christelijke gemeente verkondigen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God aan alle mensen.

De Bron van ons geloof is de Bijbel als het Heilig Woord van God. De boodschap van Jezus Christus wordt in iedere kerkdienst verkondigd in:

God de Vader, de Schepper van hemel en aarde,
God de Zoon, de Verlosser en Koning van de wereld,
God de Heilige Geest, de Trooster.

In de loop der eeuwen heeft de kerk het geloof samengevat in de belijdenisgeschriften welke wij belijden. God is de Schepper van ons leven en het is een vreugde om Hem te kennen en te weten dat Hij als een Vader voor ons zorgt.

De apostel Paulus zegt: Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here (Rom. 14: 8).

De Hervormde Gemeente van Oud-Vossemeer maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland (PKN)

Kerkdiensten zondag 1 augustus 2021l

In navolging van adviezen die we van het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) en de PKN hebben ontvangen, hebben de kerkrentmeesters en kerkenraad besloten om de maatregelen verder te versoepelen. We kunnen vanaf a.s. zondag, rekening houdend met de 1,5 meter regel, ongeveer 90 kerkgangers een plaats geven.

 • Gemeentezang is weer toegestaan, u wordt nog wel gevraagd ingetogen te zingen
 • Aanmelden is niet langer noodzakelijk, in verband met eventueel bron en contactonderzoek dient u wel uw naam te noteren op de lijst onder de toren. Deze lijst wordt na twee maanden vernietigd
 • U dient zich aan de welbekende 1,5 meter te houden, respecteer hierbij uw naasten bij het kiezen van een plaats
 • Indien er in het middenschip niet voldoende plaats is kunt u gebruik maken van de galerijen
 • U wordt niet langer gevraagd om gebruik te maken van een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
 • Bij binnenkomst van de kerk is er reinigingsalcohol aanwezig om de handen te reinigen.
 • Aan het einde van de diensten gebruiken wij alleen de zijuitgangen bij de consistorie en de keuken om de kerk te verlaten. De hoofdingang onder de toren wordt alleen als ingang gebruikt. U wordt verzocht dit bank voor bank te doen, te beginnen met de voorste bank, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. Bij de zijuitgangen treft u de 3 collectezakken aan waarin u uw gift kan deponeren.
U kunt gebruik maken van de creche, de kinderen kunnen tijdens de morgendienst weer naar de zondagsschool. De kinderen van de zonddagsschool starten in kerk en gaan tijdens de dienst naar de zondagsschool.
Durft u nu het kerkbezoek nog niet aan, heeft u verkoudheids- of griepverschijnselen, denkt u het coronavirus te hebben, dan hoeft u de kerkdiensten niet te missen. Wij blijven voorlopig de komende tijd via YouTube de kerkdiensten digitaal voor u verzorgen.

Liturgie morgendienst - 10:00

 • Proefbundel Weerklank nr 21: 1 en 2 Ere zij aan God de Vader... (Weerklank 427: 1 en 2)
 • Psalm 81: 1 en 4
 • Gezang 113: 2
 • Kinderlied: Jezus is de goede Herder... Nr. 19 kinderliedboek, Op toonhoogte 531
 • Genesis 4 : 1 t/m 16, Mattheus 23 : 29 t/m 36, Hebreen 11 : 1 t/m 4
 • Psalm 51: 8 en 9
 • Psalm 19: 5
 • Gezang 174: 1 en 2


Liturgie avonddienst - 18:30
 • Psalm 65: 1 en 2
 • Psalm 84: 1
 • Psalm 42 en Openbaring 21: 1 - 5
 • Psalm 43: 3 en 4
 • Gezang 184: 2 en 5
 • Gezang 147: 1 en 3
 • Psalm 134

Nieuwsbrief van Marc, Neide en Hilda

Download de laatste nieuwsbrief van Marc, Neide en Hilda door op onderstaande link te klikken:
Nieuwsbrief Marc, Neide en Hilda

Jeugdclub

Beste gemeenteleden,
Binnen de gemeente zijn er al verschillende clubs voor onze jeugd. Nu zouden we heel graag ook iets willen gaan organiseren voor de jeugd van de middelbare school. Om dit te kunnen realiseren zijn wij nog op zoek naar enthousiaste leidinggevenden die ons team komen versterken. Vind jij het leuk om activiteiten te bedenken, gekke spellen te verzinnen of een thema avond op te zetten… Kan jij goed overweg met jongeren en heb je zin om samen met hen mooie avonden te beleven… Dan zijn we op zoek naar jou.
Voor meer informatie over deze avonden kun je ons even aanspreken of contacten via de mail. Zie ook de website van de kerk.

Groetjes,
Lianne de Mik (liannekonijn@outlook.com) & Ursula Coster (ursulacoster25@gmail.com)

03-04-2020 - Elkaar helpen 2

Beste gemeenteleden,

Veel ouderen in de zorgcentra op ons eiland zitten deze periode veel alleen. Zij worden erg blij van leuke post. Schrijft u hen een bemoedigend kaartje? Deze mag bij fam de mik (Molenstraat 7 in oud vossemeer) of fam Verbruggen (wal 1 in Tholen) door de bus en dan komen ze op hun plek terecht. Een mooie tekening van uw peuter is zeker ook welkom. Of creatieve tieners die iets moois maken / handletteren... (kinderen van de zondagsschool hebben al een eigen actie)

Alvast bedankt!

28-03-2020 - Elkaar helpen

Beste gemeenteleden,
In deze onrustige en onzekere tijden is het fijn om onderdeel uit te maken van een kerkelijke gemeente. Nu de diensten lastig uit te voeren zijn is het denk van belang om toch met elkaar betrokken te blijven en voor elkaar klaar te staan. Bent of kent u iemand die hulp kan gebruiken? Denk aan boodschappen halen, even een praatje via de telefoon voor de afleiding, hond uitlaten, kinderen helpen met huiswerk etc. Dit hoeven uiteraard niet alleen mensen te zijn uit onze eigen gemeente.
Zit u nu thuis en kunt u juist wel boodschappen halen of anderszins iets voor iemand betekenen... dat is ook heel welkom.

Voor zowel hulp nodig als hulp bieden kunt u zich bij mij, Lianne de Mik melden. Mijn telefoonnummer is 06-14806791 of mail naar liannekonijn@outlook.com

Wilt u dan ook vermelden waar u precies hulp bij nodig heeft of wanneer en welke hulp u bieden kunt?