Zondagsschool tijdens de dienst

Iedere zondagochtend is er tijdens de kerkdienst zondagsschool, bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten tot en met groep 5.
Na de psalm/gezang van de schriftlezing gaan we met de kinderen naar onze eigen ruimte in het verenigingsgebouw. Daar luisteren we naar een Bijbelverhaal uit de methode “Vertel het maar”. Vervolgens wordt het verhaal verwerkt in een tekening, spel of knutselwerk. Daarnaast is er aandacht voor samen zingen en bidden.

Momenteel werken we met één groep, maar wordt het aangeboden materiaal wel aangepast aan de leeftijd van de kinderen (kleine kinderen - en onderbouw).
Tijdens de collecte komen we met de kinderen weer terug in de kerk en gaan dan in de voorste kerkbank zitten. De dominee heeft dan de mogelijkheid om met de kinderen in gesprek te gaan of hen weer welkom te heten.
Eén keer per jaar houden we een speciale dienst. Dat is met kerst, bedoeld voor alle kinderen, hun ouders, familie en natuurlijk ook alle gemeenteleden. Dan is er aandacht voor de kinderen die afscheid van de zondagsschool nemen. We zien er elk jaar naar uit dat u als gemeente door uw aanwezigheid betrokkenheid toont bij de zondagsschool.

Tijdens de zondagsschool wordt een collecte gehouden. Denkt u er daarom alstublieft aan om uw kind geld/een collectemunt mee te geven naar de zondagsschool?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leiding! Lijkt het je leuk om met ons mee te doen, neem dan contact met ons op. Je bent paar eens in de 6 weken aan de beurt, dus de tijd die je eraan kwijt bent is maar minimaal.
We zijn ook erg blij dat we als leiding elke week een ‘helper’ hebben. Coen, Luuk, Anouk, Trudy…bedankt!

Namens de zondagsschoolleiding,
Jantine, Majanca, Marlies, Kees en Coen