Zondagschool

Elke zondagmorgen zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom om na de dienst naar de zondagsschool te komen. In het verenigingsgebouw van de kerk werken we in twee groepen tot 12.30 uur rondom een bijbelvertelling. We zingen, bidden, praten, luisteren en werken rondom het thema.

Er wordt gewerkt op twee niveaus. Er is groep voor jonge kinderen en een groep voor oudere kinderen. In de groep met de jongste kinderen worden vooral prachtige dingen gemaakt na de vertelling. Terwijl in de groep van de oudste kinderen we naast het maken van prachtige dingen ook regelmatig kiezen voor een andere verwerking zoals een bijbelstudie, een discussie aan de hand van stellingen enz.

 

Het is goed om samen te zijn met de kinderen van de gemeente, te horen wat er bij hen speelt en God samen alle eer te geven!