Liturgiecommissie

Liturgiecommissie

De liturgie commissie, onderdeel van de jeugdraad regelt in het kort gezegd alles rondom de jeugddiensten en de kinderdienst. Dit betekent contact opnemen met predikanten, thema’s bedenken, liederen uitzoeken, koren uitnodigen en jongeren vragen mee te werken aan de dienst.

Namens beide kerken proberen we een dienst voor te bereiden die laagdrempelig is en voor jongeren goed is om naartoe te gaan. Want wat is er leuker dan andere jongeren te mogen ontmoeten in de kerk en samen te kunnen zingen en te luisteren naar Gods woord.